Terms of Use

Våra användarvillkor.

Introduktion

Välkommen till Casino100.se webbplats och tjänst. Dessa användarvillkor för tjänsten är ett juridiskt avtal mellan dig, en enskild användare eller en enda enhet, och Casino100.se. angående din användning av tjänsten. Vi kan regelbundet göra ändringar i dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att granska den senaste versionen av dessa användarvillkor ofta och förbli informerad om eventuella ändringar av den. Du godkänner att din fortsatta användning av tjänsten efter att sådana ändringar har publicerats i tjänsten ska utgöra ditt godkännande av sådana reviderade användarvillkor.

Du är ansvarig för att skydda lösenordet som du använder för att komma åt tjänsten och för alla aktiviteter eller åtgärder under ditt lösenord, oavsett om ditt lösenord är med vår tjänst eller en tjänst från tredje part.

Casino100.se är ett gratis socialt onlinecasino där användare kan spela utan risk eftersom användaren inte satsar några pengar. Användningen av webbplatsen regleras av de villkor som anges nedan. Detta är ett gratis socialt casino och alla insatser görs med spelpengar. Det är inga riktiga vadslagningar inblandade och webbplatsen är gjord endast för underhållningssyfte.

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR NOGGRANT. Genom att registrera dig för, komma åt, bläddra, ladda ner eller använda tjänsten, erkänner du att du har läst och förstått och samtycker till att vara bunden av följande villkor och villkor, inklusive eventuella tilläggsföreskrifter, ANVÄNDNING “ELLER” VILLKOR “). OM DU NÅGOT TIDIGARE INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR, Vänligen AVSLUTA OMEDELBART DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN.

Beskrivning av tjänsten

Casino100.se är ett gratis socialt casino online där spelare kan spela riktiga casinospel, men utan den risk som kommer med spelande. All satsning som görs på denna webbplats görs med användning av spelpengar och inte med verklig valuta. Ingen spelare eller användare kan vinna eller förlora några pengar när de spelar på denna webbplats. Eventuella vinster på den här webbplatsen återspeglar inte det verkliga resultatet du kan få när du spelar på ett kasino eller vadslagningssida där du använder riktiga pengar. Allt spel på denna webbplats görs endast för underhållningsändamål och detta kommer inte att ändras. Inga pengar kan gå förlorade eller vinnas när du spelar på Casino100.se.

Licens att använda tjänsten

Med förbehåll för dessa användarvillkor ger vi dig en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för att använda tjänsten för ditt personliga bruk. Din rätt att använda tjänsten begränsas av villkoren i dessa användarvillkor. Med undantag för denna licens som beviljas dig, behåller vi alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till tjänsten, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter. Tjänsten skyddas av tillämpliga lagar om immateriella rättigheter, inklusive USA: s upphovsrättslagstiftning och internationella fördrag.

Åtkomst till tjänsten

Vi förser dig inte med utrustningen för att komma åt tjänsten. Du ansvarar för alla avgifter som tas ut av tredje part för att komma åt tjänsten (t.ex. avgifter från internetleverantörer). Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av Tjänsten utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller införa avgifter för åtkomst till och användning av tjänsten. För att kunna använda tjänsten måste du vara myndig i din jurisdiktion och fullt kapabel och kompetent att ingå villkoren, skyldigheterna, bekräftelserna, framställningarna och garantierna som anges i dessa villkor och att följa och följa dessa Villkor. GENOM ATT LADDA NER, INSTALLERA ELLER ANVÄNDA ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN, INSTÄLLER DU ATT DU MÖTER KVALITETSKRAVEN I DETTA AVSNITT. I ALLA fall bekräftar du att du är över 18 år, eftersom tjänsten inte är avsedd för dem under 18.

Från tid till annan kan vi tillämpa uppgraderingar, patchar, buggfixar eller annat underhåll på tjänsten. Vissa funktioner eller alla funktioner i Tjänsten kanske inte är tillgängliga under underhåll.

Uppsägning av tjänsten

Uppsägning av Casino100.se. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, begränsa, avbryta eller avsluta din åtkomst till tjänsten när som helst, av någon eller ingen anledning, med eller utan föregående meddelande och utan ansvar.

Uppsägning av användare. Du kan när som helst avsluta användningen av tjänsten.

Om Casino100.se slutar tillhandahålla tjänsten till dig för att du upprepade gånger eller grovt bryter mot dessa termer av användning kan Casino100.se vidta åtgärder för att förhindra att du använder Tjänsten vidare, inklusive blockering av din IP-adress.

Användningsbegränsningar

Tjänsten kontrolleras och är värd i Sverige. Du måste följa alla tillämpliga lagar när du använder tjänsten. Casino100.se gör inga utfästelser om att Tjänsten är lämplig eller tillgänglig för användning på andra platser. Om du använder eller använder tjänsten från andra jurisdiktioner gör du det på egen risk och du ansvarar för att alla tillämpliga lokala lagar följs.

Sekretesspolicy

Din integritet är viktig för Casino100.se. Vår insamling och användning av registrering och annan information om dig styrs av vår integritetspolicy som finns på https://Casino100.se/privacy-policy/ Läs denna policy noggrant för information om Casino100.se insamling, användning och avslöjande av din personliga information.

Länkar och innehåll från tredje part

Tjänsten kan innehålla länkar till produkter, tjänster och webbplatser från tredje part. Vi utövar ingen kontroll över sådana tredjepartsprodukter, tjänster och webbplatser och vi är inte ansvariga för deras prestanda, stöder inte dem och är inte ansvariga eller ansvariga för något innehåll, reklam eller annat material som är tillgängligt genom produkter från tredje part, tjänster och webbplatser. Vi är inte ansvariga eller ansvariga, direkt eller indirekt, för eventuella skador eller förluster som orsakats av dig genom att du använder eller litar på varor eller tjänster som är tillgängliga via produkter, tjänster och webbplatser från tredje part.

TILLGÅNG OCH ANVÄNDNING AV NÅGRA TREDJEPARTSPRODUKTER, TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSER, INKLUSIVE INFORMATION, MATERIAL, PRODUKTER OCH TJÄNSTER PÅ ELLER TILLGÄNGLIGA TILL TREDJEPARTSPRODUKTER, TJÄNSTER ELLER WEBBPLATSER, ÄR ENKELT PÅ DINA.

Lösenord

Om du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Du samtycker till att du är helt ansvarig för att upprätthålla ditt lösenords konfidentialitet och samtycker till att omedelbart meddela Casino100.se om lösenordet går förlorat, stulits, avslöjas för en obehörig tredje part eller på annat sätt kan ha äventyrats. Du samtycker till att du är helt och hållet ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, oavsett om du är den person som utför sådana aktiviteter eller inte.

Friskrivning av garantier

DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET ÄR PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN OCH INNEHÅLL FÖRESLÅS PÅ EN ”SOM DEN ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIG” GRUND. SÅ LÅNGT TILLÅTNA ENLIGT GÄLLANDE LAG, företaget har en uttrycklig säger sig alla garantier AV ALLA SLAG, varken explicit eller implicit, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAD TILL SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT ÄNDAMÅL, TITEL, OCH ICKE-INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE NJUGTIGHET, KOMPLETHET ELLER NYTTIGHET AV TJÄNSTEN ELLER INNEHÅLLET, OCH DU LITAR PÅ TJÄNSTEN OCH INNEHÅLLET PÅ DIN EGEN RISK.

Upphovsrättsintrång

Om du tror att ditt verk har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, vänligen kontakta oss på e-post och ge oss, skriftligen, följande information som krävs enligt Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512: (i) en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är behörig att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset; (ii) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har kränkts, inklusive webbadressen (dvs. webbadressen) till platsen där det upphovsrättsskyddat verket finns eller en kopia av det upphovsrättsskyddade verket; (iii) identifiering av webbadressen eller annan specifik plats på tjänsten där materialet som du hävdar gör intrång finns; (iv) din adress, telefonnummer och e -postadress; (v) ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och (vi) ett uttalande av dig, under straff av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller behörig att agera för upphovsrättsinnehavarens räkning. Casino100.se -agenten för meddelande om påståenden om intrång i upphovsrätten på denna webbplats kan nås med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Ersättning

Du kommer att hålla Casino100.se, och dess moderbolag, dotterbolag, dotterbolag och tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, anställda och representanter för någon av dem skadeslösa, oskadliga från alla anspråk, förluster, skyldigheter, kostnader, skador , skulder och kostnader (inklusive advokatkostnader) orsakade av din användning eller missbruk av Tjänsten eller Innehållet, ditt brott mot dessa Användarvillkor, ditt brott mot tredje parts rättigheter genom användning av Tjänsten eller Innehållet, inklusive påståenden om att Innehåll kränker eller kränker tredje parts immateriella rättigheter , eller obehörig användning av ditt konto som inte orsakats av Casino100.se

Uppdateringar av dessa användarvillkor

Vi kan ibland uppdatera tjänsten och dessa användarvillkor. När vi gör det kommer vi att revidera datumet “senast uppdaterat” på dessa användarvillkor. Du bör kontrollera tjänsten och dessa användarvillkor ofta för att se de senaste ändringarna. Din fortsatta användning av Tjänsten efter sådana ändringar kommer att omfattas av de då gällande användarvillkoren. Denna version av dessa användarvillkor ska ersätta alla tidigare versioner.

Juridiska meddelanden

Tillämpningen av dessa användarvillkor kommer att regleras av svensk lag, exklusive dess konflikt och lagvalsprinciper.

Dessa villkor är utarbetade och skrivna på engelska. I den mån någon översatt version står i konflikt med den engelska versionen, styr den engelska versionen, utom där det är förbjudet enligt tillämplig lag.

Frågor?

Om du har några frågor angående vår tjänst, sekretesspolicy eller användarvillkor. Tveka inte att kontakta oss.